24 Nisan 2008 Perşembe

sölenterler

Bu hayvanların bedenlerinin ortalarında geniş bir boşluk ya da sölenteron bulunur. Sölenterler adını buradan almıştır.
Bedenleri iç içe geçmiş katmanlardan ve gelişmemiş dokularda toplanmış hücrelerden meydana gelir.
Sölenterlerin çoğunun yaşam öyküsünde birbirinden ayrı iki evre vardır. Medüzoid dediğimiz serbest yüzme evresinin ardından bir yere bağlanma ve gelişme evresi gelir. Böylece bazı türler hem diplerde hem de açık sularda yaşayabilirler.
Eşeyli ve eşeysiz üreme gösterirler. Eşeysiz üremelerinde bir hayvandan kopmuş küçük bir parçanın gelişimi yeni bir sölenter oluşumu için yeterlidir(rejenerasyon).
Sölenterlerin bir çoğunda beslenme şu şekilde gerçekleşir: Ağzın çevresindeki dokunaçlar, avı felce uğratıp avcıya doğru sürükler. Bütün dokunaçlar işbirliği yapar, eğilip bükülerek kurbanın gövdesine yapışır ve onu sölenterin içine yani gövde boşluğuna çekerler. ağız kapanı, hayvancık sindirim enzimlerini salgılar ve avını parçalar. Yemeğin artığı yine ağız yoluyla dışarıya atılır.
Bazı sölenterler hareket edebilirler. Bu hareketin sağlanmasında dokuların içinden geçip ilkel bir sinir sistemi oluşturan sinir hücreleri ağı etkilidir.
beslenme: Tentakülleri ile yakaladıkları küçük veya büyük canlılarla beslenirler. Bunlar balıklar veya planktonlar olabilir.
solunum: Gaz alış verişleri tüm vücut yüzeyleri ile olur.
üreme: Eşeyli-eşeysiz üreme vardır.
SÖLENTERLER 3 BAŞLIKTA İNCELENMEKTEDİR.
...ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

1 yorum:

cheshire kitten__ dedi ki...

O 3 başlık nedir (link bozuk)